Слънчеви системи за топла вода с дистанционен контрол и управление

От две години доставяме и монтираме слънчеви системи за топла вода с дистанционен контрол и управление. Това е един високо ефективен метод за директно затопляне на водата от слънцето. Ние предлагаме цялостна услуга – от проектиране на системата, изграждането й, до дългосрочния ангажимент за гаранционна и извънгаранционна поддръжка.Освен на сгради, имаме монтирани солари и на … Продължение

Категории News

Новата политика на управление на „ИТА КОМ“ ООД

Новата политика на управление на „ИТА КОМ“ ООД е в сила от август 2013 година. За изпълнение на тази политика Ръководството на „ИТА КОМ“ ООД разработи и внедри Интегрирана система за управление, изработена на базата на БДС EN ISO 9001:2008, BDS ЕН ИСО 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007.    

Категории News

Спечелен конкурс

СПЕЧЕЛЕН КОНКУРС ЗА Подмяна на 10 броя абонатни станции на обекти блокове № 2, 4, 12, 54А, 54Б, 54В, 59А, 59Б, 59В, 59Г от Студентски общежития на Технически университет – София и включването им към системата за дистанционен контрол.

2.Декември 2011г

Участие в първи национален семинар на тема:”ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ.СТРАТЕГИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА.ИНДУСТРИАЛЕН И СГРАДЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Категории News

Семинар

През септември  2011 г. се проведе семинар, посветен на ново поколение продукти на датската компания Данфосс Направление „Топлофикационна автоматика „ България. Домакини на събитието бяха специалисти от българския офис на Данфосс и „Ита Ком” ООД.Отделни лекции ,включени в програма на семинара, бяха тематично насочени към съвременни комуникационни технологии в дистанционния контрол на абонатни станции.

Категории News

Спечелен конкурс

Спечелен конкурс за изработка на 29 броя абонатни станции на Топлофикация Русе-АД.

Категории News

10 годишен юбилей

През месец Април 2011г фирма „Ита Ком” отпразнува 10 годишен юбилей от създаването си.

Категории News

гр.Банско

Изработка и монтаж на Абонатна станция в Ресторант „При Яфата„ гр.Банско

Категории News