Спечелен конкурс

СПЕЧЕЛЕН КОНКУРС ЗА Подмяна на 10 броя абонатни станции на обекти блокове № 2, 4, 12, 54А, 54Б, 54В, 59А, 59Б, 59В, 59Г от Студентски общежития на Технически университет – София и включването им към системата за дистанционен контрол.