Сервиз

FreeImageWorks.comФирмата осигурява сервизно обслужване, гаранционно и след гаранционно поддържане на абонатни станции. Сервизното обслужване е в рамките на един отоплителен сезон. При евентуална авария, времето за отстраняване на повредата е до 24 часа.

 

От месец Май 2011 фирмата е оторизиран сервизен партньор на Данфосс ЕООД.

Извършва гаранционен и извън гаранционен сервиз, монтаж и пускане в експлоатация на продуктите на Данфосс от Направление Топлофикационна автоматика, а именно:

  • Редовното сервизиране на продуктите на Данфосс на място или в нашия сервиз
  • Уреждане на възникналите рекламации, като обикновено рекламационните случаи се решават на място, на обекта, в случах, че за пускането в екплоатация на уредите са спазени изискванията на производителя.
  • Професионалното настройване на всички параметри в съответствие с приложението на уредите
  • Извършване на монтаж, настройки и пускане в експлоатация на уредите на Данфосс, в случай на необходимост

[button link=“https://itacom.bg/contacts/“ size=“large“ style=“alert“ color=“orange“ text=“grey“]Направете запитване[/button]