Висока оценка за ИТА КОМ и отлични резултати за соларната инсталация на ИСУЛ

В периода март – юни 2014 год., фирма „ИТА КОМ” монтира и пусна в експлоатация Соларна инсталация за топла вода в сградите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”гр. София. Обектът е финансиран по проект „СТАКАТО” по програма „Кончиерто” – част от „6-та рамкова програма” на ЕС STACCATO (TREN/07/FP6EN/SO7.700296/038441). Бяха инсталирани общо 106 броя слънчеви колектора … Продължение

Март 2015

Иновативен проект на ИТА КОМ в абонатни станции на ДАЛКИЯ ИТА КОМ ООД спечели обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 270 комплекта комуникационно оборудване за абонатни станции” в изпълнение на проект „Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти“. … Продължение

Ноември 2014

ИТА КОМ ООД монтира и пусна в експлоатация 4 броя соларни инсталации от вакуумно-тръбен тип в три детски градини в гр.София: ОДЗ 8 „Таврия“ – 2 броя, ОДЗ 80 „Приказна калина“ – 1 брой, ЦДГ 145 „Българка“ – 1 брой.

Септември 2014

ИТА КОМ ООД извърши подмяна на тръбната мрежа на отоплителна инсталация в сутерена на Учебен корпус, Физкултурен салон и Кухня – столова на 51 училище „Елисавета Багряна“ гр. София,. Бяха доставени и монтирани помпи и водоразпределители с окомплектовка към съществуващите абонатни станции.

Категории News

Юли 2014 г.

През юли 2014 г. съвместно с „Енергоремонт Холдинг“ АД подменихме 5 бр. абонатни станции в централната сграда на МВР и в сградата на ДПВО-МВР.

21-22 Юни 2014 г.

На 21-22 юни 2014 г. в Пампорово се проведе Годишна среща на Камарата на инсталаторите в България, в която присъстваха представители на „ИТА КОМ“ ООД . Специалисти по инсталационна техника обсъдиха единна стратегия, реализация и съгласувани политики за развитие на инсталационния бранш.

Конференция на тема „Възобновяеми енергии за сгради“

Фирма „ИТА КОМ“ ООД участва в конференция на тема „Възобновяеми енергии за сгради“, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара с подкрепата на Министерството на икономиката и енергията на Германия . В рамките на конференцията, която стартира на 17 юни 2014 г. в Радисън Блу Гранд Хотел в София, бизнес делегацията с представители на германски компании споделиха … Продължение

Категории News

Януари 2014 г.

През месец Януари 2014 г. „Джададжии“ ЕООД проведе тръжна процедура за проектиране и изпълнение на слънчева термална инсталация за битова гореща вода в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в гр.София. Фирма „ИТА КОМ“ ООД беше избрана за Изпълнител на проекта. „Джададжии“ ЕООД е партньор по проект „Стакато“, който се финансира от ЕК в рамките на … Продължение

Юни 2014 г.

На 10.06.2014 година специалисти на „ИТА КОМ“ ООД участвуваха в семинар на тема „Управление и баланс на водни системи за отопление и охлаждане“ на Danfoss, Направление „Системи за отопление” . На семинара беше представена специална апаратура, която позволява да се наблюдават и сравняват в реално време различните начини на баланс и управление на хидравличните потоци.

Категории News

Март 2014 г.

През месец Март 2014 г. се проведе годишната среща с Danfoss Направление „ Топлофикационна автоматика“ Бяха обсъдени постиженията през изтеклата 2013 година и бе приета програма за бъдещи проекти за 2014 година, Основен акцент на срещата бяха новите продукти на Danfoss.