Абонатни станции

Фирмата произвежда блокови и апартаментни абонатни станции.
Блоковите абонатни станции са от индиректен тип с пластични топлообменници и съоръжени с елементи за регулиране и измерване на топлоподаването.Предназначени са за подгряване на топла вода във вътрешна отоплителна инсталация до 95/70°C(при изчислена температура – 16/20° С), а за битово горещо водоснабдяване до 55(60°С).Всяка блокова абонатна станция се състои от следните модулни елементи:

 • пластинчат топлообменник за захранващ контур за отопление на обекта с топлоносител до 95 °С
 • двоен пластинчат топлпообменник, комплектован като първа и втора степен , осигуряващ затопляне на студената вода от водопроводната мрежа до температура 55/60°С
 • електронен регулатор за отопление Danfoss със седмична програма, осъществяващ плавно регулиране по параметрите
 • циркулационна помпа за отопление (електронна)
 • електрически мотор-вентил с възможност електронния регулатор плавно да управлява дебита на водата от ТЕЦ, за подгряване водата на вътрешно отоплителни инсталации
 • вентил с пряко действие за регулиране температурата на битово гореща вода
 • рециркулационна помпа за битово гореща вода –двускоростна
 • контролно- измервателни прибори
 • командна, сигнализираща и комутационна апаратура-термозащити и контактори за помпите
 • тръбни разводки и запорна апаратура
 • неразглобяема носеща рама и топлоизолация

Апартаментните абонатни станции са малки, компактни, с високо качество, лесна експлоатация, с мощност 15kW отопление и 41kW битова гореща вода. Предназначени са за децентрализирани отоплителни системи като източникът на енергия може да бъде топлофикационна станция или местно котелно.Управлението се осъществява от многофункционален контролер, управляващ процеса по подготовка на битовата гореща вода, която се подгрява от топлообменника в апартаментната станция на проточен принцип.