Строителство

FreeImageWorks.com

Динамичното развитие на пазара и стремежът ни да се развиваме и отговаряме на съвременните европейски изисквания доведе до разширяване дейността на фирмата в сферата на същинското строителство:

  • Проектиране
  • Консултации
  • Ремонтни дейности
  • Гаранционно и следгаранционно обслужване на абонатни станции
  • Пълен инженеринг