Проектиране на външно топлозахранване

metrologiaФирмата извършва проектиране, изпълнение и узаконяване пред съответните инстанции на външни топлофикационни връзки.

Етапите са:

  • Изработка на проект (част ТОВК,СК,ПЪТНА И ПБЗ);
  • Съгласуване с проектант;
  • Осигуряване на независим строителен надзор;
  • Консултантски услуги;
  • Строителство на топлопровода;
  • Изготвяне на паспорт за топлопровода;
  • Комисия издаваща разрешение за въвеждане на топлопровода в експлоатация