SCADA – системи за дистанционен контрол

Фирмата има патент за SCADА HeatSYS “Информационна система за контрол и управление на абонатни станции в топлофикационната мрежа” с основни модули -специализиран софтуер HeatSYS и специализиран комуникационен контролер HeatCC.

Използването на SCADA HeatSYS осигурява: 

  • постигане на икономия на топлинна енергия;
  • обхващане на неограничен брой абонатни станции, независимо от региона, в който се нами-рат;
  • контрол и управление на различни типове абонатни станции с топломери и регулатори от различни производители (Honeywell, Danfoss,Siemens);
  • непрекъснат оптимален режим на топлоподаване без преохлаждане и претопляне на сградите;

Резултатът от използването на SCADA HeatSYS е : 

 

  • получаване на актуалната информация от абонатните станции за минимално време;
  • анализ на консумацията на топлинна енергия и изчисляване топлинната характеристика на всяка сграда;
  • индициране на предаварийни и аварийни ситуации;
  • разпознаване причината за авария и изпълнение на необходимите рутинни действия.

Комуникационният контролер HeatCC може да се монтира към всяка отделна абонатна станция. Това ще даде възможност на собственика на сградата чрез мобилния си телефон, удобно и лесно, по всяко време и от всяко място, да контролира и управлява режима на топлоподаване на сградата си.
Разширение на прототип SCADA HeatSYS: 
SCADA HeatSYS може да се разшири за работа в Интернет, което позволява парамет-рите на абонатните станции да бъдат разглеждани през WEB страници от сървъра или през GSM апарат с вграден WAP протокол.

[button link=“https://itacom.bg/contacts/“ size=“large“ style=“alert“ color=“orange“ text=“grey“]Направете запитване[/button]