Спечелен конкурс

Спечелен конкурс за изработка на 29 броя абонатни станции на Топлофикация Русе-АД.