Енергийна ефективност, Топлоенергетика

Иновация

Технологично обновяване на нови продукти от ново поколение.Всяка от нашите абонатни станции отговаря на изискванията на Топлофикация-София и е съобразена със специфичните изисквания на клиента.

Ефективност

Нашите съвременни и енергийно ефективни абонатни станции са с възможност за дистанционен контрол и управление и притежават потенциал за пестене на енергия.Разполагат с автоматика, която регулира подаването на топлинна енергия в зависимост от потреблението и атмосферните условия.

Качество

Произведени и тествани по еврипейски норми за управление на качеството ISO 9001:2008, абонатните станции са надеждни, компактни, безопастни, лесни за транспорт, монтаж и експлоатация и са с продължителна безаварийност.

Създадена през 2001г. ИТА КОМ ООД е инженерингова компания, една от водещите в производството на абонатни станции. Фирмата е изпълнила множество общински и граждански обекти на територията на гр.София и в страната. Абонатните станции са от съвременен тип и са окомплектовани с електронна помпа с честотно регулиране на обороти, автоматика и топлообменници с разглобяеми изолации на фирма ДАНФОС, разширителен съд, сферични вентили на заварка за страна ТЕЦ и ВОИ, филтър утайник и У-филтър, съгласно актуалните изискванията на Топлофикация София.Всички станции отговарят на европейските стандарти и норми за качество, енергийна ефективност и опазване на околната среда.

Основната дейност на фирмата е съсредоточена в:

Проектиране, производство , монтаж и сервиз на абонатни станции

Изграждане на трасета за външно топлозахранване и енергийна ефективност

КИП и А на абонатни станции

Системи за дистанционен контрол

Гаранционно и следгаранционно обслужване на абонатни станции

Строителство

Проектиране и монтаж на соларни системи за топла вода с дистанционен контрол и управление. Гаранционен и извънгаранционен сервиз