Контрол на качеството

 

Зa удовлетворяване на различните изисквания от страна на клиентите, се контролира качеството на всеки един от етапите на производството чрез внедрената система за контрол на качеството съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008.    C__Users_ITACOM_Desktop_NOVO ISO 2014_ISO 9001 2014 C__Users_ITACOM_Desktop_NOVO ISO 2014_OHSAS 18001 2014 C__Users_ITACOM_Desktop_NOVO ISO 2014_ISO 14001 2014

dekl.str.1 dekl.str.2 dekl.str.3