2.Декември 2011г

Участие в първи национален семинар на тема:”ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ.СТРАТЕГИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА.ИНДУСТРИАЛЕН И СГРАДЕН МЕНИДЖМЪНТ”