Новата политика на управление на „ИТА КОМ“ ООД

Новата политика на управление на „ИТА КОМ“ ООД е в сила от август 2013 година.

За изпълнение на тази политика Ръководството на „ИТА КОМ“ ООД разработи и внедри Интегрирана система за управление, изработена на базата на БДС EN ISO 9001:2008, BDS ЕН ИСО 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007.