Март 2015

Иновативен проект на ИТА КОМ в абонатни станции на ДАЛКИЯ ИТА КОМ ООД спечели обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 270 комплекта комуникационно оборудване за абонатни станции” в изпълнение на проект „Иновативна система със софтуерна платформа за мониторинг, управление, отчитане и фактуриране с модул за интернет изнесена информация за клиенти“. … Продължение

Ноември 2014

ИТА КОМ ООД монтира и пусна в експлоатация 4 броя соларни инсталации от вакуумно-тръбен тип в три детски градини в гр.София: ОДЗ 8 „Таврия“ – 2 броя, ОДЗ 80 „Приказна калина“ – 1 брой, ЦДГ 145 „Българка“ – 1 брой.