21-22 Юни 2014 г.

На 21-22 юни 2014 г. в Пампорово се проведе Годишна среща на Камарата на инсталаторите в България, в която присъстваха представители на „ИТА КОМ“ ООД . Специалисти по инсталационна техника обсъдиха единна стратегия, реализация и съгласувани политики за развитие на инсталационния бранш.