Януари 2014 г.

През месец Януари 2014 г. „Джададжии“ ЕООД проведе тръжна процедура за проектиране и изпълнение на слънчева термална инсталация за битова гореща вода в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в гр.София. Фирма „ИТА КОМ“ ООД беше избрана за Изпълнител на проекта. „Джададжии“ ЕООД е партньор по проект „Стакато“, който се финансира от ЕК в рамките на програма „Кончерто“, която е част от изследователската „6-та Рамкова програма на ЕС“. Проектът включва и подмяна на термостатичните вентили на отоплителната инсталация. Това беше изключително амбициозна задача за нас, която завършихме успешно.