Юни 2014 г.

На 10.06.2014 година специалисти на „ИТА КОМ“ ООД участвуваха в семинар на тема „Управление и баланс на водни системи за отопление и охлаждане“ на Danfoss, Направление „Системи за отопление” . На семинара беше представена специална апаратура, която позволява да се наблюдават и сравняват в реално време различните начини на баланс и управление на хидравличните потоци.