Юли 2014 г.

През юли 2014 г. съвместно с „Енергоремонт Холдинг“ АД подменихме 5 бр. абонатни станции в централната сграда на МВР и в сградата на ДПВО-МВР.