Слънчеви системи за топла вода с дистанционен контрол и управление

От две години доставяме и монтираме слънчеви системи за топла вода с дистанционен контрол и управление. Това е един високо ефективен метод за директно затопляне на водата от слънцето. Ние предлагаме цялостна услуга – от проектиране на системата, изграждането й, до дългосрочния ангажимент за гаранционна и извънгаранционна поддръжка.Освен на сгради, имаме монтирани солари и на яхти.

Амбицирани сме да докажем колко рентабилно и изгодно е използването на слънчевата енергия като абсолютно безплатен и достъпен енергиен източник.

Преминаване към възобновяеми енергийни източници е единственият начин за опазване на околната среда и намаляване на вредните въглеродни емисии в атмосферата. Слънчевата енергия ше бъде винаги на разположение. Максимална независимост и финансови ползи за потребителите.