Септември 2014

ИТА КОМ ООД извърши подмяна на тръбната мрежа на отоплителна инсталация в сутерена на Учебен корпус, Физкултурен салон и Кухня – столова на 51 училище „Елисавета Багряна“ гр. София,. Бяха доставени и монтирани помпи и водоразпределители с окомплектовка към съществуващите абонатни станции.