Ноември 2014

ИТА КОМ ООД монтира и пусна в експлоатация 4 броя соларни инсталации от вакуумно-тръбен тип в три детски градини в гр.София: ОДЗ 8 „Таврия“ – 2 броя, ОДЗ 80 „Приказна калина“ – 1 брой, ЦДГ 145 „Българка“ – 1 брой.