Март 2014 г.

През месец Март 2014 г. се проведе годишната среща с Danfoss Направление „ Топлофикационна автоматика“

Бяха обсъдени постиженията през изтеклата 2013 година и бе приета програма за бъдещи проекти за 2014 година, Основен акцент на срещата бяха новите продукти на Danfoss.