Конференция на тема „Възобновяеми енергии за сгради“

Фирма „ИТА КОМ“ ООД участва в конференция на тема „Възобновяеми енергии за сгради“, организирана от Германо-Българската индустриално-търговска камара с подкрепата на Министерството на икономиката и енергията на Германия .

В рамките на конференцията, която стартира на 17 юни 2014 г. в Радисън Блу Гранд Хотел в София, бизнес делегацията с представители на германски компании споделиха опита на Германия.

Германските компании представиха своите продукти и възможности за сътрудничество със заинтересовани представители на български фирми. Специалисти запознаха аудиторията с актуалното състояние и развитието в използването на възобновяеми енергии за сгради в България и Германия. „ИТА КОМ“ ООД проведе индивидуални срещи на 18 юни с IGS Innovation Grou Sales и STI Solar Tehnologie International.